Be Mer Fysikalisk Vaskulär Ter

FOR YOU : : FOR LIFE : : FORE ENERGY

Medicinsk verkan

BEMER -terapin är läkemedlsfri och har en mediciksninverkan på Mikrocirkulationen och den ökar frekvensen av Vasomotion i Arteriolara kärl. Detta medkverkar till en ökand perfusion i det kapilära nätverket och därmed en bättre tillförsel av syre och näring till våra organ, vävnader och celler samt en mer affetktiv bortforsling av metaboliska restprodukter.

Verkningsområdet är mikrocirkulationens område (kärlradie,< 0,2 mm) och det sker en aktivering av VASOMOTION (kärlröresle) i kärlen före och efter det kapillära nätverket. Den verkande faktor och den aktiva substansen är BEMER systemets signarl och rytm, stimuli som överförs till kroppen via ett lågpulserande magnetfält.

Resultat: Förbättrade mätvären i Mikrocirklationen.

Klassificerad som medicinsk produkt, tillhörnade klass 11 a.