Iridoinder

Vad är iridoider?

Iridoid är ett naturligt förekommande och kraftfullt fytonäringsämne som produceras av växter som en försvarsmekanism. De är naturligt förekommande i de flesta växter, men inte lika vanliga i frukter. Iridoider är mycket stabila och motståndskraftiga mot nedbrytning under tillverkning och lagring, vilket gör det möjligt för dem att bibehålla sina egenskaper.